ทัศนคติและจิตใจ : คิดบวกและมองโลกในแง่ดี อ่อนน้อมถ่อมตัว กิริยามารยาทเรียบร้อย รักในงานด้านบริการอย่างเต็มหัวใจ พร้อมเชื่อฟังและปฏิบัติตามที่นายต้องการ
 
สายด่วนโทร. 094-968-6694
ID line : juravejj888
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก
1. กลุ่มเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก ( คือพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมจากพยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรการบริบาลเด็กแรกเกิด ระยะการฝึกอบรมโดยประมาณ 3 เดือน )
อัตราค่าบริการ เริ่มต้นที่ 20,000-30,000 บาท/เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงานและผลประเมิณคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละเคสที่ผ่านมา
 
หมวดพี่เลี้ยงเด็กโต
1. พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด อัตราค่าบริการ 25,000-30,000 บาท/เดือน
2. พี่เลี้ยงเด็ก อัตราค่าบริการ 15,000 -25,000 บาท /เดือน
3. ครูพี่เลี้ยง อัตราค่าบริการ 25,000-30,000 บาท/เดือน
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มผู้ช่วยพยาบาล
2. กลุ่มผู้ช่วยพยาบาล (คือกลุ่มพนักงานที่ผ่านการเรียนการฝึกอบรมมาจากสถาบันต่างๆ )
อัตราเงินเดือน 25,000-40,000 บาท/เดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงานของแต่ละคน บวกความสามารถและคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าในตะละเคสที่ผ่านมา
 
กลุ่มพยาบาลวิชาชีพ
1. เจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ เริ่มต้น อัตราเงินเดือน 30,000-50,000 /เดือน
(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ คะแนนการติดตามผลงานของแต่ละท่านที่ผ่านมา )
 
หมายเหตุ
** การว่าจ้างสัญญาขั้นต่ำ 6 เดือน ชำระล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมค่าบริการแรกเข้า 9,000 บาท ตลอดชีพ เปลี่ยนฟรีและจัดส่งฟรี ***
 
 
 
 
 
 
 
คุณสมบัติของพนักงานศูนย์พยาบาลจุฬาเวช
อายุ :
20 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 50 ปี
วุฒิการศึกษา :
วุฒิการศึกษาตั้งแต่มัธยมต้นขึ้นไป
สุขภาพ :
สุขภาพแข็งแรงไมีมีโรคติดต่อหรือพาหะนำโรค (พนักงานทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพก่อนรับเข้ามาฝึกอบรมและเป็นพนักงานของเรา )
ประวัติ :
พนักงานทุกคนผ่านการตรวจสอบประวัติและไม่มีประวัติอาชญากรรมและลักโขมย
ทัศนคติและจิตใจ :
คิดบวกและมองโลกในแง่ดี อ่อนน้อมถ่อมตัว กิริยามารยาทเรียบร้อย รักในงานด้านบริการอย่างเต็มหัวใจ พร้อมเชื่อฟังและปฏิบัติตามที่นายต้องการ
การอยู่อาศัย :
เป็นผู้อยู่ง่ายและกินง่าย รู้จักประเมิณตนเอง
หมายเหตุ :
พนักงานทุกคน จะมีวันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน หากประสงค์ให้ทำงานในวันหยุด นายจ้างจะต้องจ่ายโอทีให้แก่พนักงานบริการ 500-1,200 บาท ตามเรตของพนักงานแต่ละคน
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 16 วัน/ปี และวันหยุดของศูนย์ 1 วัน ในวันที่ 29 ธันวาคม ของทุกปี
   
   
   
 
 
 
ศูนย์พยาบาลจุฬาเวช ศูนย์จัดส่ง พี่เลี้ยงเด็ก เฝ้าไข้ ดูแลผู้ป่วย ดูแลผู้สูงอายุ พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้านแม่ครัว
ที่อยู่ เลขที่ 51 ถนนเพชรเกษม 69 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160
สายด่วนโทร.094-968-6694 E-mail :mahidolnursing@hotmail.com
Copyright @ 2014 All rights reserved.